bewegwijzering met past present future Zinvol-leven

Zinvol leven

Wat maakt mijn leven zinvol? 
In de vorige nieuwsbrief heb ik de vitaliteitspiramide gedeeld. Hierin heb ik aangegeven dat een zinvol leven het belangrijkste element is waar we kracht uithalen in ons dagelijks bestaan. In deze nieuwsbrief ga ik hier dieper op in, omdat ik erin geloof dat aandacht hebben voor een zinvol leven verrijkend kan zijn voor jouw leven en dat van anderen.

Wat is voor jou een leven dat zinvol is? Het gaat hierbij om voldoening te voelen. Voldoening kun je niet ‘bezitten’. Je hoeft geen bestemming te bereiken, het is de weg er naar toe die de voldoening geeft. Het ervaren van voldoening is daarmee mogelijk in het hier en nu. Uiteraard zal je altijd (materiële) verlangens kunnen hebben. Dit kunnen uitingen zijn van voldoening.

Hoe kom je erachter wat jouw voldoening geeft, wat voor jou het leven de moeite waard maakt? Welke betekenis wil jij geven aan je leven? Dat zijn geen vragen die iedereen zomaar voor zichzelf kan beantwoorden. Hoe vind je hier een antwoord op? Ik zet hieronder wat mogelijkheden uiteen, die ik ook in de coaching gebruik.

Op de eerste plaats helpt het, bewust te zijn van je waarden. Wat is belangrijk voor je in het leven? Dit zijn niet de materiële zaken, maar de gevoelsaspecten. Het respecteren van je eigen waarden leidt hiermee al tot voldoening. Daarnaast is het waardevol een levensdoel voor je zelf te formuleren. Dit kan jou helpen om uit het leven te halen wat erin zit.

Een tweede mogelijkheid waar je zelf mee aan de gang kan gaan is het maken van een moodboard. Hierop plak je alle beelden en uitspraken die er voor jou toe doen. Ze helpen je focus te geven en bewust te blijven wat voor jou belangrijk is. Daarnaast kun je ook dagelijks notities maken van de zaken waar jij energie uithaalt, of voldoening in ervaart. Wanneer je dit bijhoudt zal je ontdekken wat voor jou de kern is.

Als derde gebruik ik in dit kader de training ‘Uit je hoofd, in je lijf’ tijdens mijn coaching. Deze (digitale) training haalt je letterlijk op verschillende manieren uit je hoofd, waardoor je meer rust gaat ervaren en dichter bij je gevoel komt. Deze training kan ook zonder coaching worden gevolgd.