Cambridge Happiness Profiler

Thuisleven – How to survive?

Allereerst hoop ik van harte dat het met jullie en jullie naasten naar omstandigheden goed gaat. Deze Corona tijd doet veel met ons en een ieder ervaart deze periode anders. Voor mij is het een periode van meer tijd thuis en tegelijk minder bewegingsvrijheid. Dit heeft impact op mijn dagelijkse energieniveau, die sterk wisselend kan zijn. Gelukkig is dit vanuit de neurowetenschappen ook te verklaren. Deze periode volg ik diverse interessante webinars en trainingen. Daaruit deel ik waardevolle inzichten.

1. Helping People Manage Stress in Difficult Times
Onze hersenen zijn gewend aan vaste patronen en structuren. Wanneer we nieuwe informatie tot ons nemen of veranderingen ervaren, wordt er door de hersenen gekeken in welk (referentie)kader dat past. Op dit moment zitten we in een tijd met veel veranderingen én veel onzekerheid. We weten immers nog niet wanneer (welke) zaken op welke wijze weer gaan veranderen en welke (blijvende) impact ze hebben op ons leven. De continue veranderingen en onzekerheden vragen veel energie, te vergelijken met veel apps die tegelijk openstaan.
Door de maatregelen als gevolg van Corona ervaren mensen nu discrepanties. Bijvoorbeeld wel meer tijd hebben, maar minder bewegingsruimte om zaken tot stand te brengen. In de coaching kijk ik met coachees wat ze in het hier en nu missen of waar ze naar verlangen. En vervolgens met welke gevoel ze dit associëren. De discrepantie zit immers in de omstandigheden, niet in de ervaring. Daarmee ga ik op zoek met de coachees op welke wijze zij hetzelfde gevoel kunnen ervaren en wat daarvoor nodig is.

2. Geluk in tijden van Corona – De Cambridge happiness-profiler (CHAP)
De basis van de CHAP is dat wij als mensen geluk kunnen ervaren, wanneer een aantal elementen in voldoende mate aanwezig is. Hiervoor wordt de boom als metafoor gebruikt met drie grote takken die je kunnen helpen om het geluk te laten groeien. De drie takken staan voor: doelen, oplaadpunten en mensen. Doelen zorgen ervoor dat je altijd iets hebt om naar uit te kijken en dat je iets te doen hebt. De oplaadpunten zijn er om bij te tanken, zodat je kan ontstressen en positieve emoties zoals enthousiasme en voldoening kan ervaren. Het blijvend investeren in sterke relaties met mensen, draagt als derde pijler bij aan jouw geluksgevoel.Aan de drie takken hangen in totaal 28 ‘blaadjes’, de zogenoemde gelukvoorspellers. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat gemiddeld gezien deze gelukvoorspellers maar liefst 84% van de verschillen in geluk tussen mensen in Nederland verklaren.* Deze voorspellers zijn: