Leven lang leren bewegwijzering

Gratis professioneel ontwikkel advies

‘NL leert door’-regeling

Als onderdeel van het tweede steunpakket van de overheid kunnen werknemers, ZZP’ers, flexwerkers en werkzoekenden een beroep doen op tegemoetkoming voor ontwikkeladvies en scholing: de ‘NL leert door’- regeling. Doel van deze regeling is om deelnemers kosteloos ontwikkeladviestrajecten aan te bieden, die gericht zijn op het inzichtelijk maken en vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt. 

Inhoud ontwikkeladviestraject
Het traject start met het invullen van een arbeidsmarktscan. Dit brengt de arbeidsmarktpositie van jou als deelnemer in kaart en helpt bij de situatieschets om de vragen: ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’ te kunnen beantwoorden. Onderwerpen die hierna in de gesprekken aanbod komen zijn: jouw profiel, waaronder competenties, kwaliteiten, vaardigheden en criteria die je hanteert aan arbeidsuren, reistijd, locatie e.d. en daarnaast jouw toekomstoriëntatie. Als resultaat van de gesprekken ontstaat een ontwikkelplan. De gesprekken hebben een totale duur van 4 uur. 

Wie kan er gebruik maken van de regeling?
De ‘NL leert door’-regeling biedt zowel werkenden als werkzoekenden de mogelijkheid om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen om actief deel te (blijven) nemen op arbeidsmarkt. Dit geldt niet alleen voor werknemers, flexwerkers, zzp’ers en  ondernemers, maar ook voor mensen die nu geen werk hebben: iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt kan vanaf 1 augustus een gratis ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs. Daarnaast is het dit najaar mogelijk om gratis (online) scholingsactiviteiten te volgen. Bekijk de mogelijkheden op hoewerktnederland.nl.

Hoe doe je mee?
Heb je interesse om mee te doen? Je kan je direct aanmelden door mij te bellen of een mail te sturen. Ik vraag de arbeidsmarktscan voor je aan, doorloop de resultaten en daarmee mogelijkheden met jou,  registreer het traject, vraag de subsidie aan en handel de administratie verder af. Wil je hier gebruik van maken of heb je collega’s, vrienden, familie voor wie dit waardevol is? Graag bied ik mijn professionele begeleiding aan, ook online!