Leven lang leren bewegwijzering

Gratis professioneel ontwikkel-advies voor 45+

Dankzij een subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen werkende 45+’ers gebruik maken van gratis Ontwikkeladvies. Het plan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren.

Met dit advies krijgen 45+’ers een beter beeld van hun ‘arbeidsmarkt-fitheid’. Het doel is om mensen te stimuleren de regie over hun loopbaan in eigen handen te nemen. Met het Ontwikkeladvies krijgen ze inzicht in het toekomstperspectief van hun huidige werk, hun eigen competenties en de toekomstige loopbaanmogelijkheden. Aan ieder Ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 600,- gekoppeld. Dit kan ik als coach voor je aanvragen.

Tot eind 2018 gold deze subsidieregeling voor 45+’ers alleen voor specifieke beroepsgroepen en sectoren. Vanaf dit jaar kan iedereen gebruik maken van de regeling (die gemiddeld minimaal 12 uur per week werkt).

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat een brochure waarin wordt verwezen naar organisaties die loopbaancoaches hebben. Daarin wordt ook de NOBCO genoemd, waarbij ik ben aangesloten. Tot 11 januari 2020 kunnen mensen gebruik maken van de regeling.

Wil je hier gebruik van maken of heb je collega’s, vrienden, familie voor wie dit waardevol is? Graag bied ik mijn professionele begeleiding hiervoor aan.