Wat wil ik? man met vraag voor schoolbord

Wat wil ik?

Dit is echt de meest voorkomende vraag in mijn coachpraktijk. De nadruk in deze zin kan echter verschillen: Wát wil ik? Wat wíl ik? Wat wil ík? In essentie is de vraag en de behoefte hier achter hetzelfde: duidelijkheid in richting krijgen. Waarom is deze vraag voor veel mensen zo moeilijk te beantwoorden, én vooral, wat kan ons helpen hier helderheid in te krijgen?

Kennisintensief

Op de eerste plaats leven we in een maatschappij waar een groot beroep wordt gedaan op ons cognitieve brein, ofwel ons hoofd. Ons onderwijssysteem is grotendeels ingericht op de activiteit van ons (cognitieve) brein en ook ons beloningssysteem is hier een voorbeeld van. Voor een groot deel geldt: hoe meer we met ons hoofd kunnen en weten te doen, hoe beter we betaald worden.

Gefragmenteerde aandacht

Continu hebben we prikkels om ons heen. Hier hebben we steeds, bewust of onbewust, een keuze voor ons zelf te maken. Hoe willen we hierop reageren? De digitalisering speelt hierin een grote rol. We zijn ook zelf voortdurend bezig om te switchen tussen verschillende informatiebronnen. We richten ons steeds opnieuw op de (online) informatie die ons het meest aanspreekt en swipen weg wat we niet relevant vinden. Hiermee fragmenteren we onze aandacht. Dit heeft negatieve impact op onze concentratiespanne. Het wordt steeds moeilijker om met de aandacht voor langere tijd bij iets, iemand of onszelf te zijn.

Niet hoeven voelen

Als derde kiezen we er soms voor om actief te blijven in ons hoofd, om juíst niet te hoeven voelen. Dit kan (onbewust) het geval zijn, wanneer we bijvoorbeeld iets heftigs hebben meegemaakt en ons gevoel soort van buiten spel hebben gezet. Dit is begrijpelijk. Echter, wanneer het gevoel buiten spel staat, kan het ons ook niet helpen de richting te vinden in het leven die we nodig hebben én de positieve kanten van het leven ten volste te kunnen genieten. Het vraagt echter wel gepaste begeleiding om in dergelijke situaties het gevoel weer toe te durven laten.

Ons gevoel geeft ons richting

Het lijkt soms wel alsof we met onze aandacht met 10 zaken tegelijk bezig kunnen zijn. Echter, onze aandacht gaat vliegensvlug van het een naar het ander. We kunnen met onze aandacht maar bij één ding tegelijk zijn. Zolang onze aandacht door ons hoofd in beslag wordt genomen, kan de aandacht niet bij ons gevoel zijn. En ons gevoel is nu juist onze belangrijk(st)e richtingaanwijzer in ons leven voor wat wij (zélf) willen. Daarmee de vraag, hoe kunnen we ons denken en voelen, doen en zijn, hoofd en hart beter in balans brengen?

Bewustwording

Eigenlijk is het antwoord hierop heel eenvoudig: de activiteiten van het hoofd verminderen en meer ruimte creëren voor ons gevoel. Alleen, hoe doen we dat dan? Stap één is bewustwording: ben jij je bewust wanneer je hoofd actief/ dominant is? Herken jij de momenten van het bewust ervaren van je gevoel? Weet jij bij welke activiteiten je meer in het hoofd bent of juist meer in je gevoel? Wanneer we richting zoeken, denken we vaak dat ons hoofd deze vraag kan beantwoorden. Echter, wanneer we meer ruimte geven aan ons gevoel, vinden we deze richting een stuk sneller, makkelijker en plezieriger! Herken je deze vraag, bij jezelf of bij de mensen in jouw omgeving? Benieuwd hoe je je aandachtspier kan trainen, je gevoel meer ruimte kan geven, of anderszins benieuwd bent erachter te komen wat jij wilt? Met alle plezier ga ik hierover in gesprek!